הביטוח הלאומי, אתר התשלומים דיווחים ושירותים דף הבית, הביטוח הלאומי דף הבית, אתר תשלומים, דיווחים ושרותים

מידע אישי על תכנית החיסכון של הילד/ה

מידע אישי על תכנית החיסכון של הילד/ה
בשירות זה ניתן לקבל מידע אישי על פרטי החיסכון של הילד/ה.

חשוב לדעת:

משיכת החיסכון:

דמי ניהול:

  • עד גיל 21 דמי הניהול ישולמו ע"י הביטוח הלאומי.
  • לאחר גיל 21 דמי הניהול ייגבו מחשבון החיסכון.