הביטוח הלאומי, אתר התשלומים דיווחים ושירותים דף הבית, הביטוח הלאומי דף הבית, אתר תשלומים, דיווחים ושרותים

אבטחת מידע


 • המוסד לביטוח לאומי דוגל במדיניות של שמירת פרטיות המשתמשים. המוסד יהא רשאי לעשות שימוש במידע שיימסר על-ידי המשתמש במסגרת פעילותו באתר ובמידע שייאסף על ידו אודות פעילות המשתמש באתר כפוף להוראות כל דין כמפורט להלן:
  • על מנת לאפשר את ביצוע הפעולות באמצעות האתר ע"י המשתמש.
  • לצורך תחזוקה של האתר וניטור פעילות המשתמשים בו.
  • לשם אכיפה או הגנה על כל אינטרס אחר של המוסד.
  • לשם יצירת קשר עם המשתמש.
  • לשם עריכת ניתוחים סטטיסטיים.
 • למרות שהמוסד לביטוח לאומי עושה ויעשה כמיטב יכולתו כדי לשמור על המידע כאמור, מוסכם שבמקרה של תקלה או במקרים שאינם בשליטתו, לא יהי המוסד אחראי לשמירת המידע , וכל העברת המידע על ידי המשתמש למוסד לביטוח לאומי על אחריותו בלבד.
 • מובהר בזאת כי המוסד לביטוח לאומי מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות באתר. רישום זה יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו.
 • המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לעקוב ולהשגיח על השירותים שהוא מספק ועל שימוש המשתמש בשירותים אלו, על מנת לוודא ולהבטיח עמידה בתנאי הסכם זה ובכדי להגן על המוסד לביטוח לאומי ומשתמשים אחרים של שירותי המוסד לביטוח לאומי מפני זיופים, שימוש לא חוקי או שימוש פוגע.
 • המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לחשוף ולהפסיק כל תוכן, הקלטה, שימוש או מידע אחר ,במידת הצורך, על מנת להגן על זכויותיו של המוסד לביטוח לאומי, ולצורך בקרת איכות השירות והסיוע הטכני כפי שמותר ע"פ חוק, או להיענות לכל דבר חקיקה או בקשה של הרשויות המוסמכות . המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבחון, לערוך, לגנוז או לסרב לפרסם כל חומר או מידע המועבר לשרתי המוסד לביטוח לאומי. המוסד לביטוח לאומי אינו חייב בשום אחריות להשגיח, לבחון, למיין, לערוך או לשלוט בכל דרך אחרת בכל תוכן או מידע הנמסר ע"י צד שלישי.
 • התקשורת בין האתר לתחנת המשתמש פועלת באופן מוצפן באמצעות פרוטוקול SSL, הפרוטוקול הוא סטנדרט עולמי תקני, המונע אפשרות של ציטוט והאזנה לקוי המידע.
  התעודה הדיגיטלית להתקנת פרוטוקול ה-SSL באתר הונפקה ע"י חברה המוסמכת לכך.
  התעודה מעידה על כל שהאתר שהגעת אליו אכן הוא האתר של ביטוח לאומי.
  המשתמש יכול להבחין בכך על ידי לחיצה על צלמית המנעול שבתחתית הדפדפן.
 • כל פרטי החיוב והדיווח, נשמרים באתר בצורה מוצפנת ומאובטחת שאינה ניתנת לגישה, אלא למספר מצומצם של אנשים שמורשים לכך.
 • שימוש בעוגיות :(cookies) – ביטוח לאומי משתמש בטכנולוגיה זו בכדי לזהות את המשתמש במעבר בין הדפים, ולמניעת הצורך להקיש פרטים שהוזנו בעבר.