הביטוח הלאומי, אתר התשלומים דיווחים ושירותים דף הבית, הביטוח הלאומי דף הבית, אתר תשלומים, דיווחים ושרותים

תכנית חיסכון לכל ילד

תכנית חיסכון לכל ילד

בחירת תכנית חיסכון והכפלת סכום החיסכוןהביטוח הלאומי פותח תכנית חיסכון לכל ילד עד הגיעו לגיל 18.

בחיסכון של הילד יופקדו 57 ₪ בכל חודש (בנוסף לקצבת הילדים שההורים מקבלים עבורו) וכן ישולמו מענקיםנפתח בחלון חדש.

רוצים שהילד שלכם יקבל יותר?


אתם יכולים לבחור היכן ינוהלו כספי החיסכון של הילד - בקופת גמל או בבנק, וכן להוסיף לחיסכון של הילד עוד 57 מקצבת הילדים המשולמת עבורו, כך שסכום החיסכון יוכפל ויעמוד על 114 ₪ בחודש.
לקבלת מידע מפורט על קופות הגמל והבנקים שנבחרו לנהל את החיסכון - היכנסו לאתר חיסכון לכל ילדנפתח בחלון חדש.

חשוב שתדעו!

  • אם תבחרו לנהל את החיסכון בקופת גמל - תוכלו להעביר את החיסכון לקופת גמל אחרת וכן לשנות את מסלול ההשקעה בכל שלב במהלך תקופת החיסכון.
  • אם תבחרו לנהל את החיסכון בבנק - לא תוכלו להעביר את החיסכון לבנק אחר או לקופת גמל.

בסיום מילוי הפרטים ובדיקת תקינותם, תקבלו הודעה לטלפון הנייד על רישום הפרטים.