הביטוח הלאומי, אתר התשלומים דיווחים ושירותים דף הבית, הביטוח הלאומי דף הבית, אתר תשלומים, דיווחים ושרותים

סגירת תיק משק בית

סגירת תיק משק בית

מטרת השרות

סגירת תיק משק בית בשל הפסקת העסקת עובדים.
אפשרות זו מיועדת למקרים של הפסקת העסקה מוחלטת ולא למקרים של הפסקת העסקה זמנית.

לידיעתך:

אם תחזור להעסיק עובדים, אין צורך בפתיחת תיק חדש, אלא יש לדווח ולשלם באמצעות מספר התיק הישן באופציה דיווח ותשלום משק בית.