המוסד לביטוח לאומי, אתר התשלומים דיווחים ושירותים דף הבית, המוסד לביטוח לאומי תשלומים, דיווחים ושרותים

תשלום משק בית

תשלום משק בית

מטרת התשלום

שובר תשלום זה משמש לדיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עובדים במשק בית, המועסקים בעבודות משק הבית למיניהן.
עובדים אלו מבוטחים על פי חוק המוסד לביטוח לאומי ועל פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי כעובדים שכירים. חובת תשלום דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח בריאות עבורם חלה על מעסיקם.
על המעסיק לציין את פרטי העובד כפי שהם מופיעים בתעודת הזהות, לא תינתן אפשרות לדווח ולשלם דוח בו פרטי העובד לא זוהו.
לתשומת ליבכם,
כדי לחסוך מכם את מילוי פרטיכם האישיים לצורך זיהוי תיק המעסיק שבבעלותכם, תוכלו לציין את מספר מזהה פנקס (המופיע בפנקס הדיווחים שנשלח אליכם).
גם וועדי בתים יכולים לדווח באתר עבור עובדים במשק בית. לצורך הדיווח יזוהו וועדי הבתים באמצעות מספר מזהה פנקס (מיועד רק לוועדי בתים אשר ברשותם פנקס המודפס עליו מזהה הפנקס).

מועדי הדיווח והתשלום עבור עובד משק בית:
  • לחודשים ינואר – מרץ - מועד הדיווח הינו ב- 20 באפריל
  • לחודשים אפריל – יוני - מועד הדיווח הינו ב- 20 ביולי
  • לחודשים יולי- ספטמבר- מועד הדיווח הינו ב- 20 באוקטובר
  • לחודשים אוקטובר- דצמבר – מועד הדיווח הינו ב- 20 בינואר
לנוחותכם, ניתן לדווח ולשלם באתר התשלומים מידי חודש.

אמצעי תשלום קיימים

כרטיס אשראי - סכום התשלום מוגבל עד 35,000 ₪.
העברה בנקאית - סכום התשלום אינו מוגבל. מותנה בקיום הרשאה להעברה בנקאית של הלקוח.מאפשר שחזור נתונים מתשלום
שמלאת בעבר ושמרת במחשבך.