המוסד לביטוח לאומי, אתר התשלומים דיווחים ושירותים דף הבית, המוסד לביטוח לאומי תשלומים, דיווחים ושרותים

השרות בקשת מעבר בין קופות חולים אינו פעיל זמנית. ראו הודעת הבהרה בדף הבית