הביטוח הלאומי, אתר התשלומים דיווחים ושירותים דף הבית, הביטוח הלאומי דף הבית, אתר תשלומים, דיווחים ושרותים

שיחזור תשלום ישן עבור דיווח ותשלום עבור העסקת עובדים תושבי ישראל [102]

שיחזור תשלום ישן עבור דיווח ותשלום עבור העסקת עובדים תושבי ישראל [102]

מסך זה מאפשר שיחזור נתוני התשלום ששמרת בעבר במחשבך, כדי לחסוך הקלדה חוזרת של שוברי תשלום דומים.
לביצוע השחזור, יש לבחור את הקובץ המבוקש וללחוץ על "המשך".