הביטוח הלאומי, אתר התשלומים דיווחים ושירותים דף הבית, הביטוח הלאומי דף הבית, אתר תשלומים, דיווחים ושרותים

הצהרה בנושא מענק לימודים

הצהרה בנושא מענק לימודים

את ההצהרה ימלא/תמלא רק מי שקיבל/ה מהביטוח הלאומי הודעה שעליו/ה למלא הצהרה, לצורך בדיקת זכאות למענק לימודים.
ביטוח לאומי משלם מענק לימודים פעם בשנה בחודש אוגוסט להורה גרוש/ה, רווק/ה, אלמן/ה, שיש לו ילד בגיל בית הספר, ואין לו ידוע/ה בציבור.
כדי שנבדוק את זכאותך למענק לימודים, נבקשך למלא את ההצהרה על ידי לחיצה על כפתור "למילוי הצהרה".