הביטוח הלאומי, אתר התשלומים דיווחים ושירותים דף הבית, הביטוח הלאומי דף הבית, אתר תשלומים, דיווחים ושרותים

דיווחי שכר חודשי וייעודי

דיווחי שכר חודשי וייעודי

מטרת הטופס

דיווח פרטני חודשי על עובדים המדווחים בטופס 102 ומקבלי פנסיה מוקדמת המדווחים בטופס 617.

בעקבות תיקון סעיף 355 בחוק ההסדרים נובמבר 2020, מעסיקים ומשלמי פנסיה מוקדמת שלהם מעל 180 עובדים/מקבלי פנסיה מוקדמת , מחויבים לדווח לביטוח הלאומי באופן מקוון, החל מחודש מאי 2021 (מועד דיווח ב-15/6/2021) .

מעסיקים ומשלמי פנסיה מוקדמת שלהם עד 180 עובדים/מקבלי פנסיה מוקדמת, מחויבים לדווח לביטוח הלאומי באופן מקוון , החל מחודש אוקטובר 2021 (מועד דיווח 15/11/2021)

קיימת חובת דיווח חודשי באופן מקוון על פרטי העובדים/מקבלי פנסיה מוקדמת בקובץ שכר חודשי-טופס 100 חודשי, הכולל את נתוני ההכנסה והניכויים ונתוני ההעסקה.

לתשומת ליבך!
דיווחי שכר חודשי אינם פוטרים מחובת הדיווחים הבאים:
102 – דין וחשבון על העסקת עובדים רגילים
617 – דין וחשבון על מקבלי פנסיה מוקדמת
126 – דין וחשבון על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת

* באפשרותך לבחור באחת האפשריות הבאות: