הביטוח הלאומי, אתר התשלומים דיווחים ושירותים דף הבית, הביטוח הלאומי דף הבית, אתר תשלומים, דיווחים ושרותים

ועדות לפטור ממס הכנסה

ועדות לפטור ממס הכנסה

מטרת התשלום

הביטוח הלאומי עורך ועדות רפואיות לקבלת פטור ממס הכנסה, וכן לקביעת נכות רפואית המזכה בפטור ממס במשיכת כספים מקופת גמל.

  • פטור ממס הכנסה ניתן למי שנקבעו לו לפחות 90% נכות לצמיתות או לתקופה זמנית של מינימום 185 ימים.
  • מי שנקבעו לו 75% נכות ומעלה, יהיה זכאי להקלות מס בקופות גמל בלבד.
  • נכות רפואית לילד יכולה לזכות את ההורים בהנחה במס רכישה ובפטור ממס במשיכת כספים מקופת גמל.
הפנייה לוועדה כרוכה בתשלום.

סכומי התשלום

תשלום לבקשת וועדה ראשונה - 679
תשלום לבקשת וועדת ערר - 979

פטורים מבדיקה בוועדה לפטור ממס

מבוטחים אלה יכולים לקבל פטור ממס הכנסה מבלי להיבדק בוועדה, לשם כך עליהם לפנות ישירות לרשות המיסים:

  • בעלי תעודת עיוור מ"הרשות לעיוור"
  • בעלי נכות רפואית צמיתה/קבועה – בשיעור של 100%
  • בעלי נכות רפואית זמנית לתקופה של 185 יום ומעלה – בשיעור של 100%
* נכות רפואית – הכוונה לנכות רפואית שנקבעה על פי אחד מהחוקים הבאים: חוק הנכים, חוק נכי המלחמה בנאצים, חוק נכי רדיפות הנאצים, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.

שימו לב: התשלום אינו מספיק כדי להתחיל את תהליך הבדיקה בוועדה, ויש למלא במקביל טופס בקשה לקביעת אחוזי נכותנפתח בחלון חדש