הביטוח הלאומי, אתר התשלומים דיווחים ושירותים דף הבית, הביטוח הלאומי דף הבית, אתר תשלומים, דיווחים ושרותים

שידור נתוני אבטלה בחירום

שידור נתוני אבטלה בחירום

הקבצים שניתן לשדר:

  • הפסקת עבודה


    הקובץ יכלול את סיבת הפסקת העבודה ותאריך הפסקת העבודה, של העובדים
  • דיווח חל"ת רבעוני - חלופה להזנת טופס מקוון


הבהרות

  • דיווח הקבצים כאמור, באופן מרוכז, יסייע לביטוח לאומי לטפל בתביעות אבטלה בהקדם.
  • במהלך הדיווח, יש צורך בהזנת מזהה פנקס. במערכת "ייצוג לקוחות" ניתן לאחזר את המזהים עבור המעסיקים