המוסד לביטוח לאומי, אתר התשלומים דיווחים ושירותים דף הבית, המוסד לביטוח לאומי תשלומים, דיווחים ושרותים

תכנית חיסכון לבוגר

תכנית חיסכון לבוגר

עדכון פרטי תוכנית חיסכון לבוגר


בחודש ינואר 2017 יפתח לך הביטוח הלאומי תוכנית חיסכון אישית על שמך.
בתוכנית יופקדו 50 ₪ עבור כל חודש שבו שולמה עבורך קצבת ילדים, החל ממאי 2015 ועד החודש שבו מלאו לך 18 שנה, וכן יופקד מענק בסך 500 ₪.
באפשרותך לבחור היכן ינוהלו כספי החיסכון שלך, בקופת גמל או בבנק, ובאיזה מסלול יושקעו הכספים.
לקבלת מידע מפורט על קופות הגמל והבנקים שנבחרו לנהל את החיסכון היכנס/י לאתר . חיסכון לכל ילד.
לידיעתך אם תבחר/י לחסוך בקופת גמל, תוכל/י להעביר את החיסכון לקופת גמל אחרת בלבד, וכן לשנות את מסלול ההשקעה בכל שלב במהלך תקופת החיסכון. אם תבחר/י בבנק לא תוכל/י להעביר החיסכון לבנק אחר או לקופת גמל.
  • כספי החיסכון כולל המענק יעמדו לרשותך רק לאחר שתבחר/י את הגוף החוסך. אם לא תבחר/י כספי החיסכון יעמדו לרשותך ב- 1.6.2017.
    מגיל 18 עד 21 תוכל/י למשוך את הכספים מהתוכנית באישור ההורה .
  • אם לא תמשוך / תמשכי את כספי החיסכון עד גיל 21, יפקיד הביטוח הלאומי מענק נוסף בסך 500 ₪ לחיסכון.
    החל מגיל 21 תוכל/י למשוך את כספי החיסכון בכל עת לפי החלטתך.
  • דמי הניהול על החיסכון ישולמו על ידי הביטוח הלאומי עד שימלאו לך 21. לאחר גיל 21 ייגבו דמי הניהול מחשבון החיסכון שלך.
בסיום מילוי הפרטים ובדיקת תקינותם, תקבל/י הודעה על רישום הפרטים לטלפון הנייד.