המוסד לביטוח לאומי, אתר התשלומים דיווחים ושירותים דף הבית, המוסד לביטוח לאומי תשלומים, דיווחים ושרותים

אישור עתידי למעסיק משני

אישור עתידי למעסיק משני

מטרת השירות

שירות זה נועד להפקת אישור עתידי על ניכוי דמי ביטוח בשיעור מופחת לעובד שכיר או מקבל פנסיה מגיל 18 עד גיל הפרישה,
שהוא אחד מאלה:

  • עובד שכיר אצל כמה מעסיקים, ששכרו אצל המעסיק העיקרי נמוך מההכנסה לחישוב שיעור מופחת.
  • עובד שכיר ומקבל פנסיה מוקדמת, ששכרו אצל המעסיק העיקרי נמוך מההכנסה לחישוב שיעור מופחת.
  • מקבל פנסיה מוקדמת מכמה מקורות, שסכום הפנסיה העיקרית נמוך מההכנסה לחישוב שיעור מופחת.

את האישור ניתן להגיש למעסיק המשני או למשלם הפנסיה.
על פי אישור זה ינכה לו המעסיק המשני או משלם הפנסיה דמי ביטוח מופחתים בהתאם לסכום האישור.

לתשומת לבך!

  • האישור אינו מיועד למי שמקבל קצבה מהמוסד לביטוח לאומי, לבעל שליטה בחברה או לחייל.
  • לא יופק אישור למי שהכנסתו ברוטו ממקום העבודה העיקרי או מהפנסיה העיקרית הוא בסכום של ההכנסה לחישוב שיעור מופחת ויותר.
  • עותק מהאישור המודפס מועבר לשמירה בביטוח הלאומי.

יש להכין מראש את תלושי השכר של החודש האחרון מכל אחד ממקומות העבודה או הפנסיה המוקדמת.

אם הכנסותיך ממקומות העבודה או מהפנסיה המוקדמת עולות על הכנסה מרבית לתשלום דמי ביטוח.
אתה עשוי להיות זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח על חלק מהכנסותיך.
לקבלת האישור על הפטור, עליך לשלוח טופס בקשה לאישור תיאום דמי ביטוח, בצרוף טופסי 100 מכל המעסיקים אל המוסד לביטוח לאומי,
אגף גביה ממעסיקים, שד' ויצמן 13 ירושלים 91909.