הביטוח הלאומי, אתר התשלומים דיווחים ושירותים דף הבית, הביטוח הלאומי דף הבית, אתר תשלומים, דיווחים ושרותים

הפקת תעודת סיעוד דיגיטלית

הפקת תעודת סיעוד דיגיטלית

מטרת השירות


באמצעות שירות זה ניתן להפיק תעודת סיעוד דיגיטלית.
התעודה מקנה פטור מעמידה בתור ופטור מתשלום עבור מלווה, בהתאם לרמת הסיעוד של המבוטח.

מי יכול להפיק תעודת סיעוד?


מי שאושרה לו קצבת סיעוד.

תוקף התעודה

  • מי שזכאי לקצבת סיעוד לתקופה לא מוגבלת בזמן - יקבל תעודה לצמיתות.
  • מי שזכאי לקצבת סיעוד לתקופה מוגבלת - יקבל תעודה בתוקף בהתאם לתקופת הזכאות שאושרה לו.

הטבות למחזיקי התעודה


  • למקבלי קצבת סיעוד ברמה 1 עד 3 - פטור מתשלום עבור מלווה במקום ציבורי.
  • למקבלי קצבת סיעוד ברמה 4 עד 6 - פטור מהמתנה בתור וגם פטור מתשלום עבור מלווה.
פטור מתשלום עבור כניסת מלווה למקום ציבורי:
הפטור מתשלום למלווה יינתן רק במקומות שבהם כניסת המלווה אינה מחייבת מתן שירות אישי עבורו או הקצאת מקום עבורו, כמו גן חיות או מוזיאון. כדי לקבל את הפטור יש להציג את התעודה.
דוגמה למקומות בהם לא יינתן הפטור: שכירת חדר במלון, מושב בתחבורה ציבורית, מושב באולם קולנוע או תיאטרון. כמו כן, רשאי נותן השירות שלא לתת פטור מתשלום עבור כניסת המלווה, אם הזכאי לגמלת הסיעוד בעצמו פטור מתשלום עבור הכניסה, על פי הסדרי המקום.
חשוב לדעת, לביטוח הלאומי אין מידע על המקומות הציבוריים שבהם מכבדים את הפטור מתשלום למלווה. מידע כזה יש לבדוק עם נותן השירות.
לתשומת לבכם,
כדי להפעיל את השירות, תידרשו להזדהות באמצעות פרטי כרטיס אשראי הקיים על שמכם או באמצעות טלפון או מייל שאומתו על ידכם בביטוח הלאומי.
אם תעדיפו להזדהות באמצעות פרטי הטלפון או המייל שלכם, והם עדיין לא עודכנו ואומתו במערכת, תוכלו לעדכן ולאמת אותם בקישור עדכון אמצעי קשר דיגיטלייםנפתח בחלון חדש