הביטוח הלאומי, אתר התשלומים דיווחים ושירותים דף הבית, הביטוח הלאומי דף הבית, אתר תשלומים, דיווחים ושרותים

הפקת תעודת נכה דיגיטלית

הפקת תעודת נכה דיגיטלית
באמצעות שירות זה ניתן להפיק תעודת נכה דיגיטלית.
התעודה מקנה הטבות, כמו הנחות במוסדות שונים, פטור מעמידה בתור ופטור מתשלום עבור מלווה,
הכל בהתאם לזכאות האישית של המבוטח.

מי יכול להפיק תעודת נכה?


מי שמקבל אחת מהקצבאות האלה:
  • קצבת נכות כללית
  • קצבה לשירותים מיוחדים
  • קצבה לילד נכה – הורי הילד או מקבל הקצבה
  • קצבת ניידות
  • מי שנקבעה לו דרגת נכות מעבודה של 20% לפחות לצמיתות
  • פיצוי לנפגעי גזזת, פיצוי לנפגעי פוליו.
לידיעתכם,
מי שיש לו נכות אך אינו מקבל קצבה, יכול לקבל תעודת נכה במקרים מסוימים. למידע מורחב בנושא לחצו כאן נפתח בחלון חדש
לתשומת לבכם,

כדי להפעיל את השירות, תידרשו להזדהות באמצעות פרטי כרטיס אשראי הקיים על שמכם או באמצעות טלפון או מייל שאומתו על ידכם בביטוח הלאומי.

לידיעתכם, במקרה של תעודת ילד נכה, ההזדהות תהיה עם פרטי אחד מהורים או מקבל הקצבה.