הביטוח הלאומי, אתר התשלומים דיווחים ושירותים דף הבית, הביטוח הלאומי דף הבית, אתר תשלומים, דיווחים ושרותים

דיווח ותשלום עבור העסקת תושבי חוץ

דיווח ותשלום עבור העסקת תושבי חוץ

מטרת הטופס

שובר תשלום זה משמש לדיווח ולתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות עבור עובדים תושבי חוץ בלבד.
השובר אינו מיועד לעובדים תושבי הרשות הפלשתינית או תושבי יש"ע שאינם תושבי ישראל. לעובדים אלה יבוצעו הדיווח והתשלום באמצעות אגף התשלומים בשירות התעסוקה.
כמו כן השובר אינו מיועד לעובדים במשק בית. לעובדים אלה יש למלא טופס נפרד המיועד לעובדים במשק בית.
המועד החוקי לדיווח ותשלום דמי ביטוח הוא ב- 15 לחודש. דיווח ותשלום לאחר מועד זה יחויב בקנסות והצמדה. לפרטים ניתן לפנות אל סניף הביטוח הלאומי המטפל בחשבונך.

אמצעי תשלום קיימים

כרטיס אשראי - סכום התשלום מוגבל עד 35,000 ₪.
העברה בנקאית - סכום התשלום אינו מוגבל. מותנה בקיום הרשאה להעברה בנקאית של הלקוח.מאפשר שחזור נתונים מתשלום
שמלאת בעבר ושמרת במחשבך.