הביטוח הלאומי, אתר התשלומים דיווחים ושירותים דף הבית, הביטוח הלאומי דף הבית, אתר תשלומים, דיווחים ושרותים

דיווח ותשלום עבור העסקת עובדים תושבי ישראל [102]

דיווח ותשלום עבור העסקת עובדים תושבי ישראל [102]

מטרת הטופס

דיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים שכירים שהם "תושבי ישראל".
הטופס אינו מיועד לעובדים המועסקים בישראל ומקום מושבם הוא בשטח המוחזק ע"י צה"ל או בשטח הרשות הפלשתינית. לעובדים אלה יבוצעו הדיווח והתשלום באמצעות אגף התשלומים בשירות התעסוקה.
הטופס אינו מיועד לדיווח על עובדים שהינם תושבי חוץ.
הטופס אינו מיועד לדיווח על עובד משק בית.
בגין ההכנסות הבאות אין לשלם דמי ביטוח, וכן אין לכלול אותן בדו"ח 102:
פדיון חופשה (תמורת חופשה המשולמת לעובד חייבת בתשלום), תשלום דמי הסתגלות, פיצוי הלנה, פצויי פיטורין ו- הפרשת מעסיק לקרן פיצויים בשביל עובדיו.
את כל הסכומים הפטורים אין לכלול בהצהרת שכר לצורך תשלום גימלאות פגיעה בעבודה, תלויים, דמי לידה, תגמולי מילואים ודמי אבטלה.
המועד החוקי לדיווח ותשלום דמי ביטוח הוא ב- 15 לחודש. דיווח ותשלום לאחר מועד זה יחויב בקנסות והצמדה. לפרטים ניתן לפנות אל סניף הביטוח הלאומי המטפל בחשבונך.
לא ניתן לטעון שוברים ישנים שמועד דיווחם הראשון הוא מעל 4 שנים, יש להזינם מחדש, אתכם הסליחה.

אמצעי תשלום קיימים

כרטיס אשראי - סכום התשלום מוגבל עד 35,000 ₪.
העברה בנקאית - סכום התשלום אינו מוגבל. מותנה בקיום הרשאה להעברה בנקאית של הלקוח.מאפשר שחזור נתונים מתשלום
שמלאת בעבר ושמרת במחשבך.