הביטוח הלאומי, אתר התשלומים דיווחים ושירותים דף הבית, הביטוח הלאומי דף הבית, אתר תשלומים, דיווחים ושרותים

תשלום עבור פדיון תקופת המתנה

תשלום עבור פדיון תקופת המתנה

מטרת התשלום

תשלום זה מאפשר לך לפדות את תקופת ההמתנה.
בטרם ביצוע התשלום הנך מתבקש/ת לקרוא בקפידה את הדברים הבאים:

 1. התשלום המיוחד פותח לך באופן מידי את שירותי הבריאות רק במידה והוכרת כתושב ישראל, לאחר שפקיד הביטוח הלאומי בחן כי מרכז חייך בישראל וקבע כי הנך תושב ישראל.
  קישור לשאלון לחוזר מחו"לנפתח בחלון חדש
  יחד עם זאת, ממועד התשלום המיוחד, ובתנאי שממועד זה נקבעה לך תושבות רטרואקטיבית, יתכן ותהיה זכאי להחזר הוצאות רפואיות בזכות התשלום ששילמת.
  למידע נוסף בנושא החזר הוצאות רפואיות נפתח בחלון חדש

 2. את התשלום המיוחד ניתן לשלם בתשלום אחד או בתשלומים חודשיים שווים ורצופים שאינם עולים על שישה.
  הזכאות לשירותי בריאות למי שהוכר כתושב ישראל תחל רק בתום תקופת התשלום.
  במידה שהתשלום נעשה במספר תשלומים, הזכאות לשירותי בריאות תחל אך ורק בתום התשלום האחרון.