הביטוח הלאומי, אתר התשלומים דיווחים ושירותים דף הבית, הביטוח הלאומי דף הבית, אתר תשלומים, דיווחים ושרותים

תשלום עבור מכרז

תשלום עבור מכרז

מטרת התשלום

שובר זה מיועד למעוניינים להשתתף במכרזי אספקת שירותים לביטוח לאומי המחייבים בתשלום לרכישת מסמכי המכרז.

אמצעי תשלום קיימים

כרטיס אשראי - סכום התשלום מוגבל עד 35,000 ₪.

לתשומת לבך,יש להדפיס את הקבלה ולצרפה להצעתך