המוסד לביטוח לאומי, אתר התשלומים דיווחים ושירותים דף הבית, המוסד לביטוח לאומי תשלומים, דיווחים ושרותים

פתיחת תיק משק בית

פתיחת תיק משק בית

מטרת השרות

טופס זה משמש כהודעה על פתיחת תיק מעסיק/ה עבור עובד/ת במשק בית.
מעסיק חייב להירשם במוסד לביטוח לאומי תוך שבועיים מיום היותו מעסיק לראשונה.
תיק המעסיק במוסד לביטוח לאומי רשום על שם המעסיק/ה, לכן אין צורך בפתיחת תיק פעם נוספת בעת החלפת העובד או בעת חידוש פעילות בתיק.
פתיחת התיק תתאפשר רק למעסיק בעל מספר זהות.
ועדי בתים או מעסיקים שאינם תושבי ישראל אינם יכולים בשלב זה לפתוח תיק באמצעות האתר, אלא באמצעות שליחת טופס "פתיחת תיק עובד במשק בית" לסניף המוסד לביטוח לאומי, הקרוב למקום מגוריהם.
את הטופס ניתן להוריד באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי http://www.btl.gov.il או לקבלו בסניפי המוסד לביטוח לאומי.
המוסד לביטוח לאומי ישלח פנקס דיווחים ותשלומים לכתובת שתינתן על ידי המעסיק.
מרגע קבלת הפנקס בדואר ניתן להתחיל לדווח באתר זה באופציית דיווח ותשלום משק בית.

מועדי הדיווח והתשלום עבור עובד משק בית:

  • לחודשים ינואר – מרץ - מועד הדיווח הינו ב- 20 באפריל
  • לחודשים אפריל – יוני - מועד הדיווח הינו ב- 20 ביולי
  • לחודשים יולי- ספטמבר- מועד הדיווח הינו ב- 20 באוקטובר
  • לחודשים אוקטובר- דצמבר – מועד הדיווח הינו ב- 20 בינואר
לנוחותכם, ניתן לדווח ולשלם באתר התשלומים מידי חודש