הביטוח הלאומי, אתר התשלומים דיווחים ושירותים דף הבית, הביטוח הלאומי דף הבית, אתר תשלומים, דיווחים ושרותים

דיווח ותשלום משק בית

דיווח ותשלום משק בית
  • שובר תשלום זה משמש לדיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עובדים במשק בית, המועסקים בעבודות משק הבית למיניהן.
  • עובדים אלו מבוטחים על פי חוק המוסד לביטוח לאומי ועל פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי כעובדים שכירים.
  • חובת תשלום דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח בריאות עבורם חלה על מעסיקם.
  • על המעסיק לציין את פרטי העובד כפי שהם מופיעים בתעודת הזהות, לא תינתן אפשרות לדווח ולשלם דוח בו פרטי העובד לא זוהו.

לתשומת ליבכם, כדי לחסוך מכם את מילוי פרטיכם האישיים לצורך זיהוי תיק המעסיק שבבעלותכם, תוכלו לציין את מספר מזהה פנקס (המופיע בפנקס הדיווחים שנשלח אליכם).
גם וועדי בתים, בתי תפילה ומעסיקים שאינם תושבי ישראל יכולים לדווח ולשלם באתר באמצעות מזהה פנקס.
מאפשר שחזור נתונים של דיווחים ותשלומים
שמלאת בעבר ושמרת במחשבך.