המוסד לביטוח לאומי, אתר התשלומים דיווחים ושירותים דף הבית, המוסד לביטוח לאומי תשלומים, דיווחים ושרותים

בקשת מעבר בין קופות חולים

בקשת מעבר בין קופות חולים

מטרת השרות

טופס זה מאפשר לך להירשם או לעבור לקופת חולים על פי בחירתך כמתחייב מהוראות ותקנות חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
לצורך ביצוע הפעולה עליך להצטייד בתעודת זהות ובכרטיס אשראי ישראלי אישי שלך, ולפעול על פי הוראות המערכת.
על פי החוק, באפשרותך לבצע עד שני מעברים בתקופה של 12 חודשים.

תאריכי המעבר לקופת חולים

תאריך בו המעבר יכנס לתוקף
עד 15/11 01/01
עד 15/01 01/03
עד 15/03 01/05
עד 15/05 01/07
עד 15/07 01/09
עד 15/09 01/11
    !

    לתשומת לבך!


  • מערכת זו מתנה מעבר בין קופות חולים בקיום כרטיס אשראי תקף (ללא חיוב) של מבוטח בוגר שמבקש לעבור.
  • עליך לוודא כי יש ביכולתך להדפיס את אישור המעבר שיופק מהמחשב.
  • חשוב למלא כתובת מדויקת כדי לאפשר לקופה להשלים את תהליך הרישום.
  • מעבר יילודים מותנה בעדכון שמם במשרד הפנים ושגילם מעל לשבועיים.
  • ילד אינו יכול להיות חבר בקופת חולים ללא בוגר (אחד מהוריו או אפוטרופוס או הורה אומן).
  • השירות זמין בימי עסקים.