הביטוח הלאומי, אתר התשלומים דיווחים ושירותים דף הבית, הביטוח הלאומי דף הבית, אתר תשלומים, דיווחים ושרותים סביבת ייצור

בקשת מעבר בין קופות חולים הבהרות

 
 
 
 
 
 
 
הבהרות
בקשת מעבר בין קופות חולים הבהרות, שלב 1 מתוך 7
לתשומת לבך, שדות חובה מסומנים ב-*.

שימו לב! ההבהרות הבאות ממשרד הבריאות חשובות לשמירת זכויותיכם ועליכם לקרוא אותם בעיון.

שב"נ (שירותי בריאות נוספים):

אם הינך חבר בתוכנית לשרותי בריאות נוספים (ביטוח משלים) - שים לב, כי עם המעבר לקופת חולים אחרת, תיפסק חברותך בתוכנית הביטוח המשלים של הקופה שאותה אתה עוזב.

אולם, אם תבחר להצטרף לתוכנית לשרותי בריאות נוספים בקופה אליה אתה עובר, תוך 90 יום ממועד תחילת חברותך באותה קופה - תהיה זכאי לפטור או לקיצור של תקופות ההמתנה הנדרשות מהמצטרפים החדשים לתוכנית הביטוח המשלים של הקופה.

עם המעבר לקופת חולים אחרת, יועבר גם הוותק שצברת בתכנית הביטוח המשלים של קופתך הקודמת כפי שדווח על ידה.

זכאותך לקיצור או פטור מתקופת המתנה חלה רק על הצטרפות לרובד המקביל לרובד הביטוח המשלים שבו היית חבר, בקופת החולים הקודמת.

הקף הקיצור של תקופות ההמתנה, שווה לתקופת הוותק שצברת בתוכנית הביטוח המשלים של קופתך הקודמת, ברובד המקביל.

* יש לבחור אחת מן האפשרויות הבאות:
*
   

*