המוסד לביטוח לאומי, אתר התשלומים דיווחים ושירותים דף הבית, המוסד לביטוח לאומי תשלומים, דיווחים ושרותים

תיאום דמי ביטוח בקשת החזר

תיאום דמי ביטוח בקשת החזר

מטרת השרות

ביצוע חישוב להחזר דמי ביטוח על פי טופס 126

למי מיועד השרות:

לעובד או מקבל פנסיה מוקדמת מגיל 18 עד גיל פרישה שהוא אחד מאלה:
 • עובד שכיר אצל כמה מעסיקים ששכרו אצל המעביד העיקרי נמוך מההכנסה לחישוב שיעור מופחת
 • עובד שכיר ומקבל פנסיה מוקדמת, ששכרו אצל המעסיק העיקרי נמוך מההכנסה לחישוב שיעור מופחת
 • מקבל פנסיה מוקדמת מכמה משלמי פנסיה, שסכום הפנסיה העיקרית נמוך מההכנסה לחישוב שיעור מופחת
 • לחייל בשירות סדיר שבזמן שירותו עובד כשכיר ונוכו ממנו דמי ביטוח בריאות
 • לאישה נשואה שאינה עובדת (כשכירה או כעצמאית) ומקבלת פנסיה מוקדמת שממנה נוכו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות
 • שירות זה, אינו מיועד למי שהכנסתו מכלל המעסיקים/ פנסיה מוקדמת עולה על ההכנסה המירבית

החישוב יתבצע בתנאים הבאים:

 • במועד הזמנת החישוב קיימים במוסד לביטוח לאומי נתוני שכר וניכויים שהתקבלו מכל המעסיקים באמצעות טופס 126
 • עובד שכיר ומקבל פנסיה מוקדמת, ששכרו אצל המעסיק העיקרי נמוך מההכנסה לחישוב שיעור מופחת
 • ניתן לבצע בקשת החזר דמי ביטוח עבור 7 השנים האחרונות בלבד
 • החזר עבור השנה הנוכחית יש לבצע באמצעות המעסיק ולא ניתן לבצעו באמצעות האתר
 • שכרו של המבוטח אינו עולה על ההכנסה המירבית במהלך השנה המבוקשת