הביטוח הלאומי, אתר התשלומים דיווחים ושירותים דף הבית, הביטוח הלאומי דף הבית, אתר תשלומים, דיווחים ושרותים

הדפסת שובר לתשלום בבנק הדואר למי שאינו שכיר

���������� �������� ������������ �������� ����������

הדפסת שובר לתשלום בבנק הדואר למי שאינו שכיר

מטרת השרות

לאפשר למבוטח שאינו שכיר, להדפיס שובר לתשלום בבנק הדואר עבור חובות דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות.