הביטוח הלאומי, אתר התשלומים דיווחים ושירותים דף הבית, הביטוח הלאומי דף הבית, אתר תשלומים, דיווחים ושרותים

הדפסת שובר לתשלום בבנק הדואר למי שאינו שכיר

הדפסת שובר לתשלום בבנק הדואר

הדפסת שובר לתשלום בבנק הדואר למי שאינו שכיר

מטרת השרות

לאפשר למבוטח שאינו שכיר, להדפיס שובר לתשלום בבנק הדואר עבור חובות דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות.