המוסד לביטוח לאומי, אתר התשלומים דיווחים ושירותים

תשלום מבוטח שאינו שכיר

 

תשלום מבוטח שאינו שכיר

מטרת התשלום

תשלום חובות ומקדמות עבור כל מי שאינו שכיר, החייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
ניתן לשלם דמי ביטוח לאומי ובריאות פעם אחת במצטבר לתקופה.

אמצעי תשלום קיימים

כרטיס אשראי - סכום התשלום מוגבל עד 25,000 ₪.
העברה בנקאית - סכום התשלום אינו מוגבל. מותנה בקיום הרשאה להעברה בנקאית של הלקוח.

originalForm


מאפשר שחזור נתונים מתשלום
שמלאת בעבר ושמרת במחשבך.