המוסד לביטוח לאומי, אתר התשלומים דיווחים ושירותים דף הבית, המוסד לביטוח לאומי תשלומים, דיווחים ושרותים

תשלום מבוטח עצמאי או שאינו שכיר

תשלום מבוטח עצמאי או שאינו שכיר

מטרת התשלום

תשלום חובות ומקדמות עבור כל מי שאינו שכיר, החייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
ניתן לשלם דמי ביטוח לאומי ובריאות פעם אחת במצטבר לתקופה.

אמצעי תשלום קיימים

35,000 ₪.
העברה בנקאית - סכום התשלום אינו מוגבל. מותנה בקיום הרשאה להעברה בנקאית של הלקוח.מאפשר שחזור נתונים מתשלום
שמלאת בעבר ושמרת במחשבך.