הביטוח הלאומי, אתר התשלומים דיווחים ושירותים דף הבית, הביטוח הלאומי דף הבית, אתר תשלומים, דיווחים ושרותים

דיווח 126

דיווח 126

הסבר

החל מינואר 2016 חלה חובה על מעסיק ומשלם פנסיה מוקדמת לדווח למוסד לביטוח לאומי, באופן מקוון,
בטופס 126- דין וחשבון על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת.
וזאת על פי תיקון סעיף 355 לחוק הביטוח הלאומי בחוק ההסדרים נובמבר 2015.

למבנה הקובץ לדיווח טופס 126 נוספו שדות של תיק ביטוח לאומי.
מבנה הקובץ זהה למבנה הקובץ של מס הכנסה.

הדיווח יתבצע בשלושת המועדים הבאים:

  • עד יום 18 ביולי בכל שנה - עבור החודשים ינואר עד יוני של אותה שנה.
  • עד יום 18 בינואר בכל שנה - עבור החודשים ינואר עד דצמבר של השנה שקדמה לה.
  • עד יום 30 באפריל בכל שנה - לגבי שנת המס שקדמה לה; נתנה לכלל המעסיקים ארכה להגשת דו"ח לפי סעיף 166 לפקודת מס הכנסה. (דיווח זה הינו תואם את דיווח מס הכנסה ומהווה אישור סופי ומתואם על ידי רואה החשבון או החשב של המעסיק).