הביטוח הלאומי, אתר התשלומים דיווחים ושירותים דף הבית, הביטוח הלאומי דף הבית, אתר תשלומים, דיווחים ושרותים

תשלום חוב גמלת יתר

תשלום חוב גמלת יתר

מטרת התשלום

בשובר זה ניתן לשלם את חובותיך בגין תשלומים ששולמו לך בעבר על ידי המוסד לביטוח לאומי עבור גמלאות שלא הגיעו לך בכל נושאי הביטוח הלאומי.

אמצעי תשלום קיימים

כרטיס אשראי - סכום התשלום מוגבל עד 35,000 ₪.
העברה בנקאית - סכום התשלום אינו מוגבל. מותנה בקיום הרשאה להעברה בנקאית של הלקוח.מאפשר שחזור נתונים מתשלום
שמלאת בעבר ושמרת במחשבך.