המוסד לביטוח לאומי, אתר התשלומים דיווחים ושירותים דף הבית, המוסד לביטוח לאומי תשלומים, דיווחים ושרותים

תכנית חיסכון לכל ילד

תכנית חיסכון לכל ילד

בחירת תוכנית חיסכון לכל ילד


הביטוח הלאומי פותח תוכנית חיסכון לכל ילד עד הגיעו לגיל 18.
בתוכנית יופקדו 51 ₪ בכל חודש לכל ילד, בנוסף לקצבת הילדים שההורה ימשיך לקבל עבורו.
ניתן להוסיף לחיסכון של כל ילד עוד 51 ₪ בחודש מקצבת הילדים שמשולמת עבורו, כך שסכום החיסכון יוכפל, ויעמוד על 102 ₪ בחודש.
  • ילד שנולד עד 31.12.2016 - כשימלאו לו 18 שנים, יפקיד הביטוח הלאומי לחיסכון שלו מענק בסך 510 ₪. כספי החיסכון שנצברו יעמדו לרשות הילד והוא יוכל למשוך אותם באישור ההורה. אם כספי החיסכון לא יימשכו עד גיל 21, יפקיד הביטוח הלאומי מענק נוסף בסך 510 ₪, והילד יוכל למשוך את כספי החיסכון לפי החלטתו.
  • ילד שנולד מ-1.1.2017 ואילך - כשימלאו לו 3 שנים, יפקיד הביטוח הלאומי לחיסכון שלו מענק בסך 255 ₪, ו- 255 ₪ נוספים כשימלאו לו 13 שנים (בנים) או 12 שנים (בנות). אם כספי החיסכון לא יימשכו עד גיל 21, יפקיד הביטוח הלאומי מענק נוסף בסך 510 ₪, והילד יוכל למשוך את כספי החיסכון לפי החלטתו.
באפשרותך לבחור היכן ינוהלו כספי החיסכון של ילדיך, בקופת גמל או בנק, וכן להכפיל את סכום החיסכון.
לקבלת מידע מפורט על קופות הגמל והבנקים שנבחרו לנהל את החיסכון היכנס/י לאתר חיסכון לכל ילדנפתח בחלון חדש
לידיעתך אם תבחר/י לחסוך בקופת גמל, תוכל/י להעביר את החיסכון לקופת גמל אחרת בלבד, וכן לשנות את מסלול ההשקעה בכל שלב במהלך תקופת החיסכון. אם תבחר/י בבנק לא תוכל/י להעביר החיסכון לבנק אחר או לקופת גמל.
בסיום מילוי הפרטים ובדיקת תקינותם, תקבל/י הודעה על רישום הפרטים לטלפון הנייד.