המוסד לביטוח לאומי, אתר התשלומים דיווחים ושירותים דף הבית, המוסד לביטוח לאומי תשלומים, דיווחים ושרותים

רשימת פעולות

רשימת פעולות

משק בית

 • פתיחת תיק משק בית
  חובה על מי שמעסיק עובד במשק בית להירשם כמעסיק בתוך שבועיים מן היום שהחל להעסיק את העובד.
  על המעסיק לדווח באופן שוטף על עבודתו של העובד ולשלם בעדו את דמי הביטוח.
  חובת הרישום, הדיווח והתשלום חלה גם על מי שמעסיק עובד שאינו תושב/ת ישראל.
 • סגירת תיק משק בית
  סגירת תיק משק בית בשל הפסקה מוחלטת של העסקת עובדים (לא מיועד למקרים של הפסקת העסקה זמנית).
  אם תחזור להעסיק עובדים, אין צורך בפתיחת תיק חדש, אלא יש לדווח ולשלם באמצעות מספר התיק הישן באופציה דיווח ותשלום משק בית.
 • תשלום משק בית
  שובר תשלום זה משמש לדיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עובדים במשק בית המועסקים בעבודות משק הבית למיניהן.
  מועדי הדיווח והתשלום עבור עובד משק בית:

  • לחודשים ינואר – מרץ - מועד הדיווח הינו ב- 20 באפריל.
  • לחודשים אפריל – יוני - מועד הדיווח הינו ב- 20 ביולי.
  • לחודשים יולי- ספטמבר- מועד הדיווח הינו ב- 20 באוקטובר.
  • לחודשים אוקטובר- דצמבר – מועד הדיווח הינו ב- 20 בינואר.