המוסד לביטוח לאומי, אתר התשלומים דיווחים ושירותים דף הבית, המוסד לביטוח לאומי תשלומים, דיווחים ושרותים

תשלום חוב או דוח בכרטיס אשראי

תשלום חוב או דוח בכרטיס אשראי

מטרת התשלום

על פי החוק חלה על המעסיק חובת דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעבור עובדיו.
אי-דיווח ואי-תשלום דמי הביטוח במועד החוקי יגרום לחיוב חשבון המעסיק בקנסות ובתוספת הצמדה בהתאם לחוק.

באם הנך מעסיק/ה וקיבלת הודעת חוב מהמוסד לביטוח לאומי, או טרם שילמת עבור דווחי החודש האחרון, תוכל/י לבצע כאן את התשלום או להדפיס שובר לתשלום בדואר.
נציין כי מדובר בתשלום בלבד ללא דיווח.

תשלום דו"ח או חוב מעסיק

לאחר מילוי פרטי המעסיק ופרטי התשלום, תוכל/י לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי.
סכום התשלום מוגבל עד 35,000 ₪.

הדפסת שובר לתשלום בדואר

לאחר מילוי פרטי המעסיק ופרטי התשלום, המערכת תנפיק עבורך שובר לתשלום החוב או הדוח, איתו אפשר לשלם בבנק הדואר.