המוסד לביטוח לאומי, אתר התשלומים דיווחים ושירותים

עדכון פרטי חשבון בנק

 

עדכון פרטי חשבון בנק

השרות מיועד ל:

• מקבלי קצבת ילדים
• מקבלי קצבת נכות כללית ו/או שירותים מיוחדים
• מקבלי קצבת ילד נכה
• מקבלי תגמולי מילואים
• לא שכירים - עצמאים, סטודנטים, לא עובדים
• מקבלי קצבת נכות מעבודה
• מקבלי קצבה לבני משפחה של נפטר כתוצאה מפגיעה בעבודה

קליטת חשבון הבנק

עם סיום מילוי הפרטים ובדיקת תקינותם, ניתן לקבל הודעה על רישום הפרטים לטלפון נייד.
השינוי מותנה באימות של פרטי חשבון מול הבנק.